Seuran esittely

Jahtimiesten kokoontumispaikka Härkiahteella maalattiin 2006.

Metsästysseura Jyrä ry, riistanhoidon ja metsästyksen parissa vuodesta 1953

Metsästysseura Jyrä ry on 1953 perustettu, metsästystoimintaa pienriistan, linnuston ja hirvieläinten parissa harjoittava yhdistys.
Merkittävänä osana toimintaa on riistanhoito sen eri muodoissaan. 

 

Metsästysalueemme ovat nimemme mukaisesti Jyrävuoren ympäristössä Kiuralassa, Karkussa, Nohkuassa,  Mouhijärvellä ja Nokian Pakkalassa.

Tukikohtanamme toimii jahtimaja HÄRKIPIRTTI Härkiahteella Nohkualla. Maja on seuran jäsenten talkoilla rakentama kokoontumispaikka. Maja käsittää pirtin, keittiön ja lihankäsittelyhuoneen. Majan päädyssä on hyvin varustettu lahtivaja.
Jahtimajan peruskunnostus on tehty keittiön ja lihankäsittelyhuoneen osalta 7-9.2005.
Härkipirtin jahtimaja "krapattiin" ja maalattiin kesällä 2006. Samoin tehtiin puuvajalle.

Jäseniä seurassamme on 41 kpl aktiivijäsentä. Seuralla on 10 ns. lepojäsentä jotka ovat seuran jäseniä mutta eivät tällä hetkellä aktiivisesti ole toiminnassa mukana eivätkä metsästä.

 

Jyrä ry toiminnan kulmakiviä ovat:

* metsästys kestävien periaatteiden mukaan
* vuokrattujen metsästysalueiden valvonta ja itse metsästyksen säätely
* riistanhoito laajasti käsitettynä:
        - riistan ruokinta, sorkkaeläimet ja kanalinnut
        - tuhoeläinten ( mm. minkki, supi, kettu ) määrän rajoittaminen 
        - kannan seuranta ( lähinnä sorkkaeläimet )
        - kannan seurantaan perustuva järkevä ja pitkäjänteiseen toimintaan
        perustuva riistan harventaminen
* maanomistajien toiveisiin vastaaminen, häirikköeläinten poistaminen metsästyslain
  puitteissa
 

Metsämiesten taukopaikka Härkipirtin jahtimajan pihassa

Hirvijahdin kahvit juodaan ja makkarat paistetaan jahtimajalla, majan keskeinen sijainti metsästysalueen 'sydämessä' mahdollistaa hyvät puitteet jahdille.